dimarts, 4 de desembre de 2012

ESCOLA EN CATALÀEl Govern liberal i jacobí del PP odia les identitats  i en això com en altres coses no és l'unic partit que ho fa. Per als lliberals, constitucionalistes, unionistes o com vullgan anomenar-se d'Europa les identitats, ara com fa 200 anys són una barrera i un obstacle per als seus plans de control econòmic i espiritual mundialista. Durant els darrers 200 anys no han parat de  caminar en eixa mateixa direcció política i territorial. Els liberals han intentat fer desapareixer les llengues identitaries euroepees en benefici de llengues majoritaries que esmantenen només com instrument de control, han acabat amb fonaments juridics, polítics i econòmics més naturals i arrelades en qualsevol de les identitats naturals d'Europa, han barrejat les poblacions, han impoat noves ordenacions alienes fetes a la mesura d'idees internacionalistes i mundialistes i han conquistat i sometit territoris en nom del "progrés" i de les "llibertats". L'objectiu és sempre el mateix, eliminar quasevol resistència identitaria als plans unificació capitalista mundial. En eixa tasca sempre han destacat els anomenats lliberals, representats durant el segle XIX pels ilustrats de les recolcions decimonòniques i avui pels partits mundialistes. 
Avui, han donat un pas més. El govern central del PP, partit que ha fet lo mateix en els darrers anys tant a les Illes com al País Valencià pretén erradicar definitivament el català de la educació, un terrible pas que pot suposar un colp molt greu a una de lesparts més importants de la nostra identitat: la nostra llengua.
Adjuntem una explicació bàsica del que suposa la anomenada LOMCE per a la nostra llengua, tret de change.org juntament amb la petició al ministre feta per Oriol Franch Pavía:

L'esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE, en les seves sigles en castellà), planteja el seu atac a la immersió lingüística en català de quatre maneres:
1. Divideix les matèries a primària en troncals, específiques i d'especialitat. Les primeres han d'ocupar un mínim del 50% de l'horari lectiu, les segones com a màxim el 50% de l'horari i les terceres no tenen assignat un temps mínim. És en aquest tercer bloc, amb menys hores, on la llei situa les llengües cooficials, per darrera en importància al currículum de la llengua castellana i la primera llengua estrangera (troncals) però també de la segona llengua estrangera que és "específica".
2. A l'ESO, també divideix les assignatures en troncals, específiques i d'especialitat, deixant el català en el tercer bloc. Això vol dir que per obtenir el títol d'ESO no caldrà examinar-se de català, ja que només es requereix examinar-se d'una assignatura d'especialitat i els alumnes podran escollir entre el català o qualsevol altra.
3. Una disposició addicional de la llei estableix que les dues llengües cooficials han de estar "equilibrades en el nombre d'hores lectives" a l'escola, tot i que reserva per les administracions educatives autonòmiques poden determinar aquesta proporció mentre es mantinguin condicions de "normalització lingüística".
4. Mentre la Generalitat no determini aquesta proporció "els pares podran determinar la llengua vehicular" en què volen escolaritzar els seus fills i podran fins i tot fer-ho en un centre privat i la matrícula l'haurà de pagar l'administració.


To:
Ministro de Educación, Cultura y Deportes (José Ignacio Wert Ortega)
Por la presente le pongo de manifiesto mi total disconformidad con el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa impulsado por el ministerio que Usted preside.

Esta Ley no puede prosperar ya que pone en peligro lengua catalana, un bien cultural del país, y mi lengua materna y vehicular. Esta afirmación puede parecer exagerada, pero ¿qué nivel espera Usted que se alcance relegando el catalán a cuarto idioma en los estudios?

Antes de proceder con esta Ley, considero que sería necesario que Usted viviera de cerca la realidad de Cataluña, una región en la que la convivencia de idiomas no supone ningún conflicto por mucho que medios de comunicación y políticos se empeñen a veces en demostrar lo contrario.

Reconsidere este borrador, y hágale un favor a todo el país, no sólo a los catalanes.
Sincerely,
[Your name]

Catalunya és un poble milenari i gloriós que no ha de permetre més imposicions, mentides, exclusions, menyspreus ni intromisions en una cosa tan important com els trets fonamentals de la nostra identitat. Som un poble i tenim dret a existir tal com som. Si a catalunya despareix la consciència del "ser català" desapareix qualsevol posibilitat de preservació del nostre poble com tal. L'immigració massiva, la substitució demogràfica són tal com els atacs a la nostra llengua i la nostra història, atacs contra el nostre poble i la nostra identitat. No hem de permetre-ho.

Per la nostra llengua, per la nostra dentitat, pel nostre Poble.

Volem l'escola en català!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada